Privacy Policy

ข้อมูลส่วนบุคคล

ยูนิเวอร์แซล โรบีนา คอร์ปอเรชั่น (ยูอาร์ซี, พวกเรา, เรา, ของเรา) เป็นบริษัทแม่ของ กริฟฟินฟู๊ดส์ จำกัด

ยูอาร์ซี มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัท หากเรามีการสอบถามข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้ เราขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆจะถูกนำมาใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นการเก็บรักษา ปกป้อง ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ 

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บรักษาข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

คุณสามารถดูข้อมูลอัพเดทที่เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา 

ข้อมูลที่เราต้องการ 

ข้อมูลที่เราต้องการรวบรวมมีดังนี้: 

 • ชื่อ-นามสกุล
 • อายุ
 • ช่องทางการติดต่อ ที่อยู่, อีเมล์, เบอร์ติดต่อ
 • ความต้องการและความสนใจ
 • ข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้สำหรับการทำแบบสำรวจ, ข้อเสนอ หรือ ออน์ไลน์โปรโมชั่น 

ช่วงเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่วงเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลของคุณคือ :

 • เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา;
 • ติดต่อเราโดยการส่งคำถาม, ความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลต่างๆที่เว็บไซต์ของเรา
 • ทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของเรา เช่นสมัครรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือเข้าร่วมโปรโมชั่นและกิจกรรมออนไลน์ของเรา 

เรานำข้อมูลของคุณไปใช้ทำอะไรบ้าง 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณจะนำมาใช้เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของคุณและเพื่อกำหนดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและบันทึกข้อมูล
 • เพื่อจัดส่งข้อมูลต่างๆ พร้อมข้อเสนอพิเศษที่คุณสนใจ ผ่านช่องทางการติดต่อที่คุณได้ให้ไว้
 • เพื่อทำทำวิเคราะห์หรือสำรวจข้อมูลทางการตลาด
 • เพื่อรรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเราหรือของบริษัทในเครือ
 • เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ร่วมกับสินค้าอื่น
 • เพื่อเป็นประโยชน์กับทางบริษัทในการทำแผนการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

เมื่อคุณอนุญาติให้เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ ถื่อเป็นการยินยอมให้ทางเราใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวไว้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณปลอดภัยเมื่ออยู่กับเราหรือไม่ 

ข้อมูลของคุณจะปลอดภัยอย่างแน่นอน เพราะเป้าหมายหลักของเราคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไว้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการสูญเสีย ถูกทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือการเข้าถึงและการใช้งานที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจึงได้จัดเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยขององค์กร ทั้งด้านกายภาพ และทางเทคนิคด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อปกป้องข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาจนกว่าจะมีการยกเลิก ซึ่งจะสามารถทำได้โดยส่งคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรระบุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาที่ GriffinsAsia-CustomerCare@JGSummit.com เราจะดำเนินการลบข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทันทีภายใน 24 ชั่วโมงหลักจากได้รับคำร้องขอยกเลิก 

การแชร์ข้อมูลทำได้หรือไม่ 

หากมีความจำเป็นและเหมาะสมเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลหรือให้เฉพาะกับบริษัทในเครือซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมือนกัน 

วิธีการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทำอย่างไร 

คุณสามารถกำหนดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ดังนี้ 

 1. คุณสามารถจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยคลิกที่ปุ่ม "ฉันไม่เห็นด้วย" ทุกครั้งที่คุณถูกขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปในแบบฟอร์ม 
 2. โดยการส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรมาถึงเรา คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดูรายละเอียดและหากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรมาทางอีเมล์ GriffinsAsia-CustomerCare@JGSummit.net หรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่

Universal Robina Corporation - Griffin’s Asia

TERA Tower, Bridgetowne, E. Rodriguez Jr. Avenue (C5 Road),

Ugong Norte, Quezon City, Metro Manila, Philippines 1110 

        3. ทางเราจะดำเนินการภายในสามสิบ (30) วันนับจากที่ได้รับคำขอจากคุณ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการสำหรับการค้นหาข้อมูลส่วนตัวของคุณ 

        4. คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลหากคุณคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกำลังถูกนำมาใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ทางบริษัทกำหนดไว้ 

        5. เราจะไม่เปิดเผยหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย